• Geležinio Vilko g. 2, LT-03150 Vilnius
  • office@gestus.lt
  • +370 5 241 9809

Usługi

Transport ladunków, w zakresie temperatur od -25 do +25.

Transport całopojazdowy i drobnicowy na trasach międzynarodowych.

Transport niebezpiecznych ładunków (ADR).

Wydruk z termografu.

Neutralizacja CMR.

Wymiana palet.

Wszystkie usługi pośrednictwa celnego.

Tabor samochodowy nie starszy niż 5 lat (4 Eur , 5 Eur , 6 Eur).

Inne usługi transportowe.